آموزش گنو/لینوکس با زبانی ساده آموزش گنو/لینوکس آموزش گنو/لینوکس به زبانی ساده http://linuxhelp.mihanblog.com 2020-08-13T18:40:55+01:00 text/html 2018-08-10T10:45:08+01:00 linuxhelp.mihanblog.com BASE http://s9.picofile.com/d/8302319276/b0479bbc-52f7-4b7c-af39-96a97dd83769/clickaroid_v1_3.apk http://linuxhelp.mihanblog.com/post/192 <a href="http://s9.picofile.com/d/8302319276/b0479bbc-52f7-4b7c-af39-96a97dd83769/clickaroid_v1_3.apk" target="" title="">http://s9.picofile.com/d/8302319276/b0479bbc-52f7-4b7c-af39-96a97dd83769/clickaroid_v1_3.apk </a>http://s9.picofile.com/d/8302319276/b0479bbc-52f7-4b7c-af39-96a97dd83769/clickaroid_v1_3.apk text/html 2017-04-07T06:40:21+01:00 linuxhelp.mihanblog.com BASE دانلود برنامه پیام رسان وایر http://linuxhelp.mihanblog.com/post/191 <div><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="https://steemitimages.com/DQmSibcg9zZtVf3CF9ySbGAfPXLpVGnFhi1m7aA3twKUefW/wiremessenger.png" alt="Image result for wire messenger"></div><font face="Mihan-Nassim" size="2">امرزو یک پیام رسان قدرتمند رو براتون معرفی میکنیم :پیام رسان وایر&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">وایر یک پیام رسان ساد و در عین حال زیبا و قدرتمند می باشد . امروزه میتوان این پیام رسان را به عنوان پیام رسانی مطرح برای ارتباطات ویدویی دانست .بستر امن این پیام رسان به شما اطمینان می دهد که پیام هایتان در محیطی ایمن خواهد ماند . این برنامه با وجود سادگی سرعت بالایی برای برقراری تماس های ویدیویی و صوتی دارد .</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">این برنامه امکان چت تصویری ، چت ساده و چت های گروهی را برای شما فراهم میکند. سرعت انتقال تصویر و صوت بالایی دارد و پیام های شما را رمز گذاری میکند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">شاید یک ویژگی بسیار خوب این برنامه قابلیت پشتیبانی آن از دستگاه های مختلف مانند تلگرام باشد . این برنامه بر روی لینوکس ،مک ، ویندوز ، آیفون و اندروید نصب میشود . به شما اجازه برقرای ارتباط با همه افراد را میدهد .</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ویژگی های این برنامه:</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(28, 28, 28); text-align: justify;">کیفیت بسیار بالای برنامه در تماس های صوتی و یا تصویری</span><br style="color: rgb(28, 28, 28); text-align: justify;"><span class="masha_index masha_index23" rel="23" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(28, 28, 28); text-align: justify;"></span><span style="color: rgb(28, 28, 28); text-align: justify;">قابلیت برقراری تماس صوتی به صورت گروهی حداکثر با ۱۰ نفر با کیفیت استریو</span><br style="color: rgb(28, 28, 28); text-align: justify;"><span class="masha_index masha_index24" rel="24" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(28, 28, 28); text-align: justify;"></span><span style="color: rgb(28, 28, 28); text-align: justify;">قابلیت ضبط و ارسال ویدئو و صدا به دوستان</span><br style="color: rgb(28, 28, 28); text-align: justify;"><span class="masha_index masha_index25" rel="25" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(28, 28, 28); text-align: justify;"></span><span style="color: rgb(28, 28, 28); text-align: justify;">قابلیت به اشتراک گذاشتن لوکیشن برای دوستان</span><br style="color: rgb(28, 28, 28); text-align: justify;"><span class="masha_index masha_index26" rel="26" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(28, 28, 28); text-align: justify;"></span><span style="color: rgb(28, 28, 28); text-align: justify;">قابلیت سینک شدن برنامه بین دستگاه های مختلف با یک حساب</span><br style="color: rgb(28, 28, 28); text-align: justify;"><span class="masha_index masha_index27" rel="27" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(28, 28, 28); text-align: justify;"></span><span style="color: rgb(28, 28, 28); text-align: justify;">امنیت بسیار بالای برنامه و استفاده از سیستم کد گذاری نقطه به نقطه<br><br><br></span></font></div><div><div class="download-link" style="box-sizing: border-box; flex: 1 1 50%; margin-bottom: 48px; padding-bottom: 32px; border-bottom: 1px solid rgb(235, 239, 242); color: rgb(81, 87, 91); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: center;"><a href="https://itunes.apple.com/app/wire/id930944768?mt=8" data-ga-category="download" data-ga-action="download" data-ga-value="ios" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(35, 145, 211); text-decoration: none; transition: color 0.16s, background 0.16s;"><img class="icon-platform icon-ios" src="https://wire.com/p/img/download/download-ios.svg" alt="iOS logo" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; margin: 0px auto 24px; height: 48px;"><span class="wbtn btn-theme" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0); border: 0px solid transparent; display: inline-block; margin-bottom: 12px; font-weight: 600; vertical-align: middle; touch-action: manipulation; cursor: pointer; background-image: none; white-space: nowrap; padding: 0px 16px; font-size: 12px; line-height: 32px; height: 32px; border-radius: 16px; text-transform: uppercase; -webkit-font-smoothing: antialiased;">GET THE APP</span></a><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">iOS 8.0 or above</p></div><div class="download-link" style="box-sizing: border-box; flex: 1 1 50%; margin-bottom: 48px; padding-bottom: 32px; border-bottom: 1px solid rgb(235, 239, 242); color: rgb(81, 87, 91); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: center;"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wire" data-ga-category="download" data-ga-action="download" data-ga-value="android" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(35, 145, 211); text-decoration: none; transition: color 0.16s, background 0.16s;"><img class="icon-platform" src="https://wire.com/p/img/download/download-android.svg" alt="Android logo" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; margin: 0px auto 24px; height: 48px;"><span class="wbtn btn-theme" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0); border: 0px solid transparent; display: inline-block; margin-bottom: 12px; font-weight: 600; vertical-align: middle; touch-action: manipulation; cursor: pointer; background-image: none; white-space: nowrap; padding: 0px 16px; font-size: 12px; line-height: 32px; height: 32px; border-radius: 16px; text-transform: uppercase; -webkit-font-smoothing: antialiased;">GET THE APP</span></a><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">Android 4.2 or above ·&nbsp;<a href="https://wire-app.wire.com/android/prod/wire-2.31.324.apk" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(35, 145, 211); text-decoration: none; transition: color 0.16s, background 0.16s;">APK</a>&nbsp;·&nbsp;<span class="info" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" data-html="true" title="" data-original-title=" Version: 2.31.324 (April 05, 2017)<br> Certificate Fingerprint (SHA256): <br> 1626e3f85dfd8434f78666444861f4e5c8fb377a284c1c304cb9d585288fa352<br> File Checksum (SHA256): <br> 24b7370306837e94083d6f0c4d59f34fc246a03d517c6cf51ef6c9eda8e0b7cb<br> " style="box-sizing: border-box; text-decoration: underline; cursor: pointer;">Details</span></p></div><div class="download-link" style="box-sizing: border-box; flex: 1 1 50%; margin-bottom: 48px; padding-bottom: 32px; border-bottom: 1px solid rgb(235, 239, 242); color: rgb(81, 87, 91); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: center;"><a href="https://itunes.apple.com/app/wire/id931134707?mt=12" data-ga-category="download" data-ga-action="download" data-ga-value="osx" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(35, 145, 211); text-decoration: none; transition: color 0.16s, background 0.16s;"><img class="icon-platform" src="https://wire.com/p/img/download/download-macos.svg" alt="macOS logo" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; margin: 0px auto 24px; height: 48px;"><span class="wbtn btn-theme" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0); border: 0px solid transparent; display: inline-block; margin-bottom: 12px; font-weight: 600; vertical-align: middle; touch-action: manipulation; cursor: pointer; background-image: none; white-space: nowrap; padding: 0px 16px; font-size: 12px; line-height: 32px; height: 32px; border-radius: 16px; text-transform: uppercase; -webkit-font-smoothing: antialiased;">GET THE APP</span></a><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">macOS 10.9 or above</p></div><div class="download-link" style="box-sizing: border-box; flex: 1 1 50%; margin-bottom: 48px; padding-bottom: 32px; border-bottom: 1px solid rgb(235, 239, 242); color: rgb(81, 87, 91); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: center;"><a href="https://wire-app.wire.com/win/prod/WireSetup.exe" data-ga-category="download" data-ga-action="download" data-ga-value="windows" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(35, 145, 211); text-decoration: none; transition: color 0.16s, background 0.16s;"><img class="icon-platform" src="https://wire.com/p/img/download/download-windows.svg" alt="Windows logo" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; margin: 0px auto 24px; height: 48px;"><span class="wbtn btn-theme" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0); border: 0px solid transparent; display: inline-block; margin-bottom: 12px; font-weight: 600; vertical-align: middle; touch-action: manipulation; cursor: pointer; background-image: none; white-space: nowrap; padding: 0px 16px; font-size: 12px; line-height: 32px; height: 32px; border-radius: 16px; text-transform: uppercase; -webkit-font-smoothing: antialiased;">GET THE APP</span></a><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">Windows 7 or above ·&nbsp;<span class="info" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" data-html="true" title="" data-original-title=" Version: 2.12.2729 (March 02, 2017)<br> Certificate Fingerprint (SHA1): <br> 77b038b4b761a492c385cc547499cf6bafcd2bdb<br> File Checksum (SHA256): <br> d164362f59aa6fc3f0b5c976cd88c444ff5500f93c337f06d46c295278027eb0<br> " style="box-sizing: border-box; text-decoration: underline; cursor: pointer;">Details</span></p></div><div class="download-link" style="box-sizing: border-box; flex: 1 1 50%; margin-bottom: 48px; padding-bottom: 32px; border: none; color: rgb(81, 87, 91); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: center;"><a href="https://app.wire.com/" data-ga-category="download" data-ga-action="download" data-ga-value="webapp" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(35, 145, 211); text-decoration: none; transition: color 0.16s, background 0.16s;"><img class="icon-platform" src="https://wire.com/p/img/download/download-browser.svg" alt="Browsers logos" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; margin: 0px auto 24px; height: 48px;"><span class="wbtn btn-theme" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0); border: 0px solid transparent; display: inline-block; margin-bottom: 12px; font-weight: 600; vertical-align: middle; touch-action: manipulation; cursor: pointer; background-image: none; white-space: nowrap; padding: 0px 16px; font-size: 12px; line-height: 32px; height: 32px; border-radius: 16px; text-transform: uppercase; -webkit-font-smoothing: antialiased;">OPEN IN WEB</span></a><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">Chrome, Firefox, Edge and Opera</p></div><div class="download-link" style="box-sizing: border-box; flex: 1 1 50%; margin-bottom: 48px; padding-bottom: 32px; border: none; color: rgb(81, 87, 91); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: center;"><a href="https://github.com/wireapp/wire-desktop" data-ga-category="download" data-ga-action="download" data-ga-value="linux" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(35, 145, 211); text-decoration: none; transition: color 0.16s, background 0.16s;"><img class="icon-platform" src="https://wire.com/p/img/download/download-linux.svg" alt="Linux logo" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; margin: 0px auto 24px; height: 48px;"><span class="wbtn btn-theme" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0); border: 0px solid transparent; display: inline-block; margin-bottom: 12px; font-weight: 600; vertical-align: middle; touch-action: manipulation; cursor: pointer; background-image: none; white-space: nowrap; padding: 0px 16px; font-size: 12px; line-height: 32px; height: 32px; border-radius: 16px; text-transform: uppercase; -webkit-font-smoothing: antialiased;">GET SOURCE CODE</span></a><div class="linux-select" style="box-sizing: border-box;"><select class="linux-distributions" style="color: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; margin: 0px; border-top: none; border-right: none; border-left: none; border-bottom-color: rgba(186, 200, 209, 0.239216); cursor: pointer; -webkit-appearance: none; padding: 0px 16px 4px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<option value="" style="box-sizing: border-box; text-align: center;">Get Binary</option>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<option disabled="" style="box-sizing: border-box; text-align: center;">─ 2.12.2729 ─</option>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<option value="https://wire-app.wire.com/linux/wire_2.12.2729_amd64.deb" style="box-sizing: border-box; text-align: center;">Ubuntu (64bit)</option>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<option value="https://wire-app.wire.com/linux/wire_2.12.2729_i386.deb" style="box-sizing: border-box; text-align: center;">Ubuntu (32bit)</option>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<option value="https://wire-app.wire.com/linux/wire-2.12.2729-x86_64.AppImage" style="box-sizing: border-box; text-align: center;">AppImage (64bit)</option>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<option value="https://wire-app.wire.com/linux/wire-2.12.2729-ia32.AppImage" style="box-sizing: border-box; text-align: center;">AppImage (32bit)</option>&nbsp; &nbsp;</select>&nbsp;</div></div></div> text/html 2017-04-04T10:20:52+01:00 linuxhelp.mihanblog.com BASE دانلود برنامه SHOTwell http://linuxhelp.mihanblog.com/post/190 <img src="http://d2.alternativeto.net/dist/s/c8717c4e-2bfb-de11-8cae-0022190f5762_3_full.png?format=jpg&amp;width=1600&amp;height=1600&amp;mode=min&amp;upscale=false" draggable="false" style="display: block; width: 903px; height: 577px; top: 20px; left: 190.5px;">یکی از ابزار های کارآمد و مفید برای هر سیستم عامل .گالری عکس هاست.عکس ها یکی از مهم ترین قسمت خاطرات ما را شامل میشوند .یک برنامه مفید برای دسته بندی و مدیریت عکس ها به شما امکان میدهد بیشتر از&nbsp; خاطرات خود لذت ببرید .<br>با استفاده از برنامه shotwell به راحتی میتوانید عکس های خود را در محیطی زیبا دسته بندی کنید . به طور پیش فرض برنامه عکس های شما را بر اساس تاریخ دسته بندی میکند . یک ویژگی فوق العاده این برنامه امکان تگ برای تصاویر است به این ترتیب شما میتوانید محل ها دوستان و اتفاقات را تگ کنید و به راحتی به آن ها دست پیدا کنید<br><br>امکانات برنامه :<br>-پسته بندی تصاویر بر اساس تاریخ<br>-امکان تگ برای تصاویر<br>-پوشه بندی<br>-امکان تدوین سریع تصاویر<br>-امکان برش تصاویر<br>-کاربرد آسان و راحت<br><br>دانلود برنامه Shotwell:<br><a href="http://shotwell.en.uptodown.com/windows/download" target="" title=""><br>دانلود نسخه ویندوز <br></a><br><a href="http://shotwell.en.uptodown.com/ubuntu/download" target="" title="">دانلود نسخه اوبونتو</a> text/html 2017-04-04T09:25:16+01:00 linuxhelp.mihanblog.com BASE کانال تلگرام http://linuxhelp.mihanblog.com/post/189 <font face="Mihan-Iransans">با سلام به دوستای گل و عزیز <br></font><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">میتونید برای اطلاع از آخرین برنامه ها به کانال تلگرام ما ملحق شید و همیشه از برنامه های جدید خبر داشته باشید</font><br></div><font face="Mihan-Iransans"><a href="https://t.me/softsforall" target="" title=""><br></a></font><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Iransans"><a href="https://t.me/softsforall" target="" title="">لینک کانال تلگرام</a></font><font size="5"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Iransans"><a href="https://t.me/softsforall" target="" title="">https://t.me/softsforall</a></font></div> text/html 2017-04-03T21:26:21+01:00 linuxhelp.mihanblog.com BASE برنامه اتقال فایل dukto http://linuxhelp.mihanblog.com/post/188 <font face="Mihan-Iransans">شاید همیشه به دنبال یک برنامه جامع و راحت با کاربرد آسان برای انتقال فایل خا بین دستگاه های مختلف بوده اید.همیشه برنامه های متعددی برای این انتقال ها معرفی شده اند ولی امروز برنامه ای را معرفی کنیم که بسیار جامع و کاربردی است .<br>برنامه dukto یک برنامه بسیار مفید برای انتقال فایل ها بین دستگاه های مختلف است. این برنامه از سیستم عامل های مختلفی پشتیبانی میکند و نسخه های لینوکسُ ویندوز . اندروید و ویندوز فون آن برای استفاده در دستگاه های مختلف عرضه شده است.<br>این برنامه به شما امککان میدهد که با سرعت بسیار عالی فایل ها و پوشه های خود را بین دستگاه های مختلف به اشتراک بگذراید . کافی است تا دستگاه های مختلف به یک وایفای متصل باشند تا این برنامه به راحتی همه ی دستگاه های در دسترس را به شما نشان دهد .<br>dukto&nbsp; بسیار ساده و زیبا طراحی شده است با استفاده از این برنامه میتوانید با امنیت بالا فایلها و فولدر های خود را&nbsp; به دستگاهی دیگر انتقال دهید وهمچنین میتوانید متن را نیز با این برنامه ارسال کنید<br>ابتدا در گوشی یا تبلت خود برنامه را نصب کنید سپس نسخه ی دسکتاپ را در سیستم عامل خود نصب نمایید بدین ترتیب به راحتی میتوانید انتقال های مختلف را انجام دهید<br></font><div align="center"><img itemprop="screenshot" alt="Dukto" src="http://pimg.p30download.com/APK_IMG/m/it.msec.dukto/screenshot/bb3731dba4b7d5e47327a0c5a53a2127_small.jpg" height="355"></div><h3><font face="Mihan-IransansLight"><span style="color: #ff0000;">ویژگیهای این نرم افزار :</span></font></h3><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p><font face="Mihan-IransansLight">*رابط کاربری ساده<br> *بدون نیاز به اتصال به اینترنت<br> *شناسایی خودکار کلاینتها<br> *سرعت زیاد انتقال فایل<br> *پشتیانی از چند سیستم عامل کامپیوتر<br> *بدون فایل های تنظیمات و یا تغییرات رجیستری<br> *انتقال همزمان فایلها و فولدرها</font></p><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansLight">در این صفحه ما برای شما نسخه های مختلف را قرار دادیم که به راحتی مبتوانید آن ها را دانلود کرده و استفاده نمایید:</font><br><br></font>دانلود نسخه ویندوز:<br><h4><a href="http://sourceforge.net/projects/dukto/files/DuktoR6-Setup.exe/download">DuktoR6-Setup.exe</a></h4><br>دانلود نسخه اوبونتو:<br><h4><a href="http://sourceforge.net/projects/dukto/files/dukto_5.0-1_amd64_ubuntu_11.10.deb/download">dukto_5.0-1_amd64_ubuntu.deb</a> </h4> <time datetime="1429079943000" title="1429079943000"></time><br>دانلود نسخه مک:؛<br><h4><a href="http://sourceforge.net/projects/dukto/files/DuktoR6-OSX.dmg/download">DuktoR6-OSX.dmg</a></h4><br>دانلود نسخه اندروید:<br><br><font size="2"><b><a href="http://play.p30download.com/app/download/it.msec.dukto" target="" title="">Duktoforandroid.apk</a></b><br></font><br>دانلود نسخه فدورا<br><h4><a href="http://sourceforge.net/projects/dukto/files/dukto-5.0-50.1.fc15.x86_64.rpm/download">dukto-5.0-50.1.fc15.x86_64.rpm</a> </h4> <time datetime="1429079943000" title="1429079943000"></time> text/html 2017-03-18T13:32:36+01:00 linuxhelp.mihanblog.com BASE .وضعیت آب و هوا را بر روی پنل اوبونتو ببینید http://linuxhelp.mihanblog.com/post/187 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><img class="aligncenter size-large wp-image-117708" src="http://www.omgubuntu.co.uk/wp-content/uploads/2017/02/simple-weather-indicator-750x421.jpg" alt="" width="750" height="421"><br>یک افزونه ی کارآمد برای اوبونتو که به راحتی میتواند وضعیت آب وهوا را نشان دهد . اگر دنیال بک ابزار برای نمایش وضعیت آب و هوا هستید ما یک ابزار مفید برای شما داریم . یک افزونه برای پنل اوبونتوی شما که به خوبی وضعیت هوا را در گوشه ای از پنل اوبونتو شما نشان میدهد.این ابزار میتواند فشار هوا . دمای هوا . شدت وزش باد و سرعت وزش باد و رطوبت هوا را نشان دهد . برای نصب این ابزار دستورات زیر را در ترمینال وارد کنید <br>ابتدا مخزن برنامه را اضافه کنید <br></font><pre><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>sudo add-apt-repository <strong>ppa:kasra-mp/ubuntu-indicator-weather</strong></font></pre><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><pre><font size="2" face="Mihan-Iransans">سپس مخازن را به روز و ابزار را نصب کنید<br>sudo apt update &amp;&amp; sudo apt install indicator-weather</font></pre><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br> </font> text/html 2017-03-18T13:17:55+01:00 linuxhelp.mihanblog.com BASE نسخه جدید kde connect از ارسال SMS پشتیبانی میکند http://linuxhelp.mihanblog.com/post/186 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><img class="aligncenter size-large wp-image-116606" src="http://www.omgubuntu.co.uk/wp-content/uploads/2017/01/send-text-message-ubuntu-desktop-750x350.jpg" alt="send-sms-ubuntu-desktop" width="750" height="350">بعد از مدت ها بالاخره سازندگان برنامه Kde connect قابلیت های جدید را برای این برنامه به ارمغان آوردند . برنامه ی Kde Connect یکی از بهترین برنامه های لینوکس برای هماهنگی با گوشی های اندروید است . این برنامه میتواند فایلها را از لپتاپ شما به یک گوشی اندرویدی و بالعکس با سرعت بسیار بالا از طریق وایفای انتقال دهد . همچنین قابلیت پخش آهنگ و کنترل لپتاپ ُ استفاده از گوشی اندروید به عنوان یک ماوس برای لینوکس شما را به همراه می آورد . در جدیدترین آپدیت این برنامه امکان ارسال پیامک از طریق لینوکس شما برای شما فراهم شده است . با این قابلیت شما میتوانید به دوستان خود از طریق اوبونتو پیامک دهید . این قابلیت بسیار جذاب و در عین حال کارامد است و به کارمندانی که کارشان با لپتاپ است اجازه میدهد کارهای شخصی را در کنار اداره انجام دهند . همچنین قابلیت یافتن گوشی نیز به برنامه اضافه شده که در مواقعی که گوشی خود را گم کرده اید حتما کار آمد خواهد بود.<br>برای نصب این برنامه در اوبونتو دستورات زیر را در ترمینال وارد کنید :<br>ابتدا برنامه را به مخازن اوبونتو اضافه کنید :<br></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><pre><font size="3" face="Mihan-Iransans"><u>sudo add-apt-repository <strong>ppa:varlesh-l/indicator-kdeconnect</strong></u></font></pre><pre><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><code>sudo sed -i 's/yakkety/xenial/g' /etc/apt/sources.list.d/varlesh-l-ubuntu-indicator-kdeconnect-yakkety.list<br><br><font face="Mihan-Iransans"><br>سپس مخازن را آپدیت و برنامه را نصب کنید :</font><br></code></font><code><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"> </font><font size="3" face="times new roman,times,serif"><u>sudo apt install kdeconnect indicator-kdeconnect</u></font></font></code></pre> text/html 2017-03-18T13:00:06+01:00 linuxhelp.mihanblog.com BASE معرفی برنامه مدیریت مالی Homebank http://linuxhelp.mihanblog.com/post/185 <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span style="color: green;" class="bbc_color">یگان، آسان و حرفه ای برای همه‌!</span><br>&nbsp;این شعار نرم افزار قدرتمند HomeBank می باشد. توسط این نرم افزار به راحتی می توانید حساب های مختلفی را ایجاد و مدیریت کنید. شما تنها کافی است که حساب کاربری ایجاد کرده و مقادیر آن را وارد کنید و محاسبات دخل و خرج را به نرم افزار بسپارید. این نرم افزار در نوع خود یک نرم افزار حسابداری بی نظیری محسوب می شود، این نرم افزار برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ میلادی تولید شد و هم اکنون پس از گذشت ۱۲ سال با پشتیبانی از زبان های مختلف (از جمله فارسی) و سیستم عامل های مختلف (GNU/Linux, FreeBSD, Microsoft Windows, MacOSX) هم چنان قدرتمند تر از همیشه عرضه می گردد. توسط این نرم افزار همچنین شما می توانید اطلاعاتی از یک فایل اکسل با فرمت CSV را به محیط این برنامه انتقال دهید. این نرم افزار در یک محیط کاربرپسند توانایی محاسبه آیتم هایی نظیر دریافت کننده وجه، هزینه، درآمد و… را دارا می باشد. قابلیت دیگر این نرم افزار ترسیم نمودار و نمایش گرافیکی محاسبات حسابداری می باشد که در نوع خود بی نظیر است. استفاده از این نرم افزار به کاربران خانگی که به هر دلیل نیاز به نرم افزار حسابداری دارند توصیه می شود.<br>شاید بتوان این برنامه را یکی از بهترین برنامه های موجود برای مدیریت اموال شخصی در نظر گرفت برنامه ای فوق العاده قدرتمند که به سبب پشتیبانی از زبان فارسی به یک برنامه فوق العاده کارآمد برای کاربران تبدیل شده است .<br>این برنامه را به راحتی میتوانید در محیط اوبونتو در ترمینال با دستور sudo apt-get install homebank نصب کنید.<br>این برنامه فوق العاده کارامد است .شما میتوانید حساب های مختلفتان را مدیریت کنید و با استفاده از این برنامه زمان بندی های لازم برای محارجتان را داشته باشید . هم چنین این برنامه به راحتی به شما میگوید که پولتان را در چه مواردی خرج کرده اید و به مدیریت اقتصادی خانواده کمک میکند <br></font><img src="https://software.opensuse.org/package/screenshot/homebank.png?appscreen=http://homebank.free.fr/img/homebank-appdata.png" alt="https://software.opensuse.org/package/screenshot/homebank.png?appscreen=http://homebank.free.fr/img/homebank-appdata.png"> text/html 2017-03-18T12:51:09+01:00 linuxhelp.mihanblog.com BASE معرفی دانلود منیجر ایرانی پرسپولیس http://linuxhelp.mihanblog.com/post/184 <font size="3" face="Mihan-IransansBold">رسپولیس یک دانلود منیجر و رابط کاربری گرافیکی برای Aria2 میباشد که با پایتون نوشته شده است.<br> پرسپولیس نمونه‌ای از برنامه رایگان و آزاد است که بر روی گنو/لینوکس و مکینتاش توسعه میابد.<br> اگر شما هم از گنو/لینوکس یا مکینتاش استفاده می‌کنید، می‌توانید به تیم توسعه پرسپولیس بپیوندید. </font><ul><li><font size="3" face="Mihan-IransansBold">رابط کاربری گرافیکی برای Aria2</font></li><li><font size="3" face="Mihan-IransansBold">دانلود چند بخشی فایل</font></li><li><font size="3" face="Mihan-IransansBold">زمانبندی دانلودها</font></li><li><font size="3" face="Mihan-IransansBold">صف‌بندی دانلودها</font></li><li><br><img src="https://persepolisdm.github.io/img/screen/screen1.jpeg" alt="https://persepolisdm.github.io/img/screen/screen1.jpeg" class="shrinkToFit" width="1147" height="645"></li><li><font face="Mihan-IransansBold">برای نصب دستورات زیر را دنبال کنید<br></font><span class="fa-stack fa-4x"> </span> <h4 class="service-heading"><font face="Mihan-IransansBold">نصب روی گنو/لینوکس</font></h4><font face="Mihan-IransansBold"> </font><h5><font face="Mihan-IransansBold">روی اوبونتو و دیگر توزیع‌های بر مبنای دبیان:</font></h5><font face="Mihan-IransansBold"> کافیست فقط دستورات زیر را در ترمینال وارد کنید: </font><pre class="highlight"><font face="Mihan-IransansBold"><code>sudo add-apt-repository ppa:persepolis/ppa sudo apt update sudo apt install persepolis </code></font></pre><font face="Mihan-IransansBold"> </font><h5><font face="Mihan-IransansBold">روی آرچ و دیگر توزیع‌های بر مبنای آرچ:</font></h5><font face="Mihan-IransansBold"> نصب آخرین انتشار (پیشنهاد می‌شود): </font><pre class="highlight"><font face="Mihan-IransansBold"><code>yaourt -S persepolis </code></font></pre><font face="Mihan-IransansBold"> نصب با آخرین تغییرات از گیت‌هاب: </font><pre class="highlight"><font face="Mihan-IransansBold"><code>yaourt -S persepolis-git </code></font></pre><font face="Mihan-IransansBold"> </font><h5><font face="Mihan-IransansBold">فدورا:</font></h5><font face="Mihan-IransansBold"> </font><pre class="highlight"><code><font face="Mihan-IransansBold">sudo dnf copr enable amirsamimi/persepolis sudo dnf install persepolis</font> </code></pre></li></ul> <div class="col-md-6 right"> </div> text/html 2017-01-26T22:08:51+01:00 linuxhelp.mihanblog.com BASE 12 Zorin OS http://linuxhelp.mihanblog.com/post/183 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansLight"><font color="#c91021"><span style="box-sizing: border-box; transition: color 0.1s, background-color 0.1s, fill 0.1s; outline-color: initial; outline-width: initial;">ویندوز ۱۰</span></font>&nbsp;را می‌توان یک سیستم‌عامل بسیار بزرگ دسکتاپی دانست؛ اما نه برای همه! برای افرادی که عمیقا به موارد امنیتی و حریم شخصی توجه دارند، یک سیستم‌عامل لینوکسی می‌تواند به عنوان جایگزین ویندوز ۱۰ مورد استفاده قرار گیرد؛ اما مشکل در این بین چیست؟ یادگیری کار با رابط کاربری جدید لینوکسی مسلما برای برخی از کاربران سخت خواهد بود. اگر شما همیشه از سیستم‌عامل ویندوز استفاده کرده باشید، مهاجرت به یک توزیع لینوکسی و محیطی مثل گنوم یا یونیتی می‌تواند برایتان گیج‌کننده و حتی ترسناک باشد. در ادامه‌ی مطلب با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><font color="#c91021"><span style="box-sizing: border-box; transition: color 0.1s, background-color 0.1s, fill 0.1s; outline-color: initial; outline-width: initial;">زومیت&nbsp;</span></font></span>همراه باشید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansLight">خوشبختانه برای چنین افرادی، چند سیستم‌عامل لینوکسی وجود دارد که رابط کاربری آن‌ها بسیار شبیه به ویندوز طراحی شده است و اساسا مخصوص کاربران ویندوزی ایجاد شده‌اند. یکی از محبوب‌ترین این سیستم‌عامل‌ها را می‌توان Zorin OS دانست که حالا نسخه‌ی ۱۲ آن نیز منتشر شده است. این سیستم‌عامل به نحوی طراحی شده که برای کاربران سیستم‌عامل دسکتاپی مایکروسافت آشنا باشد. درحالی‌که شرکت توسعه‌دهنده‌ی این سیستم‌عامل لینوکسی برای نسخه‌ی Ultimate مبلغی از کاربر دریافت می‌کند، اما نسخه‌ی اصلی موسوم به Core به‌طور کاملا رایگان در اختیار تمامی علاقه‌مندان قرار دارد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansLight">بسیاری از اپلیکیشن‌های داخلی سیستم‌عامل چه از نظر بصری و چه از نظر عملکرد ارتقا یافته‌اند. زورین او‌اس ۱۲ بر اساس&nbsp;نسخه‌ی ۴.۴ کرنل لینوکس توسعه داده شده است و به همین دلیل با طیف وسیع‌تری از سخت‌افزارها همخوانی خواهد داشت. علاوه بر این؛ استفاده از کرنل یادشده باعث می‌شود تا عملکرد و امنیت سیستم‌عامل نیز&nbsp;ارتقا یابد. از آنجا که زورین اواس ۱۲ بر پایه‌ی اوبونتو نسخه‌ی&nbsp;16.04LTS توسعه داده شده است، بسیاری از بروزرسانی‌های امنیتی این توزیع را تا سال ۲۰۲۱ دریافت خواهد کرد. همین عامل باعث&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">می‌شود</span>&nbsp;زورین او اس ۱۲ برای سازمان‌ها، مدارس، ادارات دولتی و کسب‌وکارها یک انتخاب بسیار ایده‌آل باشد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansLight">تیم سازنده‌ی این سیستم‌عامل می‌گوید:</font></p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 10px 20px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 15px; border-left: none; border-right: 5px solid rgb(238, 238, 238); line-height: 25px; color: rgb(51, 51, 51);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">با Zorin OS 12 ما زمان‌بندی جدیدی برای آینده ایجاد کردیم. نسخه‌های اصلی این سیستم‌عامل هر دو سال یک‌ بار منتشر خواهد شد. در این بین نیز تعدادی بروزرسانی برای اپلیکیشن‌های موجود در زورین او اس ۱۲ منتشر خواهد شد. علاوه بر این آپدیت‌هایی برای پشتیبانی از سخت‌افزارهای جدید، افزایش امنیت، رفع مشکلات، بهبود عملکرد و ... نیز منتشر خواهد شد. این زمان‌بندی باعث می‌شود توازن بسیار خوبی بین استفاده از یک تکنولوژی و جدیدترین ویژگی‌های آن برقرار شود. وقتی که در هر لحظه فقط بر انتشار یک نسخه تمرکز داشته باشیم، مطمئنا قادر خواهیم بود بهترین تجربه‌ی کاربری ممکن را برای تمام افرادی که از زورین او اس استفاده می‌کنند، به ارمغان بیاوریم.</font></p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px;"><img class="img-responsive" src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/11/06d5b2df-eb6d-422d-96c2-7bb1480489b3.png" alt="zorin os 12" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; width: 650px; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansLight">سیستم‌عامل زورین او‌اس قابلیت‌های بسیار خوبی ارائه می‌دهد که از &nbsp;آن جمله می‌توان به یکپارچه‌سازی مرورگر فایل با گوگل‌درایو اشاره کرد. این یعنی کاربران گوگل می‌توانند به راحتی و بدون مراحل سردرگم کننده، به فایل‌های موجود روی فضای ابری خود دسترسی داشته باشند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansLight">مرورگر کرومیوم به صورت پیش‌فرض روی سیستم‌عامل موردبحث نصب شده است که برای زمان حاضر یک انتخاب مناسب به حساب می‌آید. البته اگر از طرفداران فایرفاکس باشید، امکان استفاده از این مرورگر نیز برای شما وجود دارد؛ اما کرومیوم در حال حاضر بهتر از هر مرورگر دیگری روی زورین اواس کار می‌کند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansLight">تمام بخش‌های رابط کاربری سیستم‌عامل یادشده را می‌توان شخصی‌سازی کرد. امکان استفاده از ظاهر کلی شبیه به گنوم یا حتی مک‌او‌اس (در نسخه‌ی Ultimate) نیز وجود دارد. محیط دسکتاپ حتی شامل یکسری ژست کاربردی هم می‌شود که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansLight">سه ضربه انگشت بخش نمای کلی فعالیت‌ها را باز خواهد کرد</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansLight">چهار بار درگ کردن انگشت به بالا یا پایین، باعث جابجایی بین محیط‌های کاری می‌شود</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansLight">سه مرتبه فشار و نگه‌داشتن انگشت باعث جابجایی بین اپلیکیشن‌ها می‌شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansLight">حال اگر شما هم به استفاده از این سیستم‌عامل علاقه‌مند شده‌اید؛ می‌توانید نسخه‌ی مورد نظرتان را از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><font color="#c91021"><span style="box-sizing: border-box; transition: color 0.1s, background-color 0.1s, fill 0.1s; outline-color: initial; outline-width: initial;">سایت رسمی پروژه&nbsp;</span></font></span>دانلود کنید. اگر اولین باری است که قصد استفاده از زورین &nbsp;اواس دارید، پیشنهاد می‌شود ابتدا نسخه‌ی رایگان (Core) را نصب کنید و سپس در صورتی که از کار با آن لذت بردید، می‌توانید با مبلغ ۱۵ یورو نسبت به خرید نسخه‌ی Ultimate اقدام کنید.&nbsp;</font></p> text/html 2017-01-26T22:02:21+01:00 linuxhelp.mihanblog.com BASE پلاسما موبایل http://linuxhelp.mihanblog.com/post/182 <div><font face="Mihan-IransansLight">پلاسما موبایل، سیستم عاملی است که می‌خواهد نقش بازیگر سوم را در کنار اندروید و iOS داشته باشد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight">در حالی که اسمارت‌فون‌های مجهز به سیستم عامل اوبونتو با شیب ملایمی در بازار ارائه می‌شوند و اوبونتوفون سهم کمی از بازار را در دست دارد، از سویی دیگر به گوش می‌رسد که تلاش‌هایی برای ایجاد گوشی‌هایی با یک لینوکس تمام عیار در راه است.</font></div><div><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/12/6ca0e9e7-ac3d-411c-9635-bc5590fe777c.jpg" alt="با سیستم عامل پلاسما موبایل بیشتر آشنا شوید"></div><div><font face="Mihan-IransansLight">اما اجازه دهید توضیحی مختصر در مورد KDE و Plasma ارائه کنیم. KDE یکی از محبوب‌ترین محیط‌های دسکتاپ لینوکس است که اخیرا ۲۰ &nbsp;سالگی خودش را جشن گرفت و پلاسما نام رابط گرافیکی است که تحت دسکتاپ KDE اجرا می‌شود.</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight">آیا پلاسما موبایل جایگزینی برای اندروید خواهد بود؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight">بازار گوشی‌ها به‌شدت نیازمند سه بازیگر است، سیستم عامل‌های مختلفی درصدد برآمدند تا نقش بازیگر سوم را داشته باشند. از سیستم عامل ویندوزفون، بلک‌بری و اوبونتوفون گرفته تا جولا و سیلفیش؛ هیچ‌کدام نتوانستند نقش بازیگر سوم و مهم را در بازار ایفا کنند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight">ایجاد پلتفرمی صرفا با سازوکار موبایلی و برای ارائه به بازار با حجم بالای تولید انبوه، کاری بیهوده است؛ چرا که اندروید و آی‌او‌اس سیستم عامل‌های غالب بازار هستند و کاربران گوشی‌هایی با این دو سیستم عامل، با اکوسیستمی از برنامه‌های بالغ روبرو می‌شوند که روی این دو پلتفرم قابل اجرا هستند . اما به نظر می‌رسد پلاسما موبایل رویکردی متفاوت داشته باشد. دیدگاه گروه پلاسما موبایل، ایجاد گوشی‌هایی هوشمند است که عملکردی مانند آنچه در پی‌سی می‌بینیم داشته باشند. هدف، ایجاد رابط کاربری واقعا قابل تنظیم و امنیت بالای حریم خصوصی کاربران است.</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight">چشم انداز گروه KDE به این ترتیب است:</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight">پلاسما موبایل قصد دارد به یک سیستم‌ نرم‌افزاری کامل برای دستگاه‌های موبایل تبدیل شود. این پلتفرم طراحی شده است تا کاربران با به دست گرفتن کنترل کامل اطلاعات و ارتباطات، امنیت بالای حریم خصوصی را تجربه کنند. پلاسما موبایل رویکردی عمل‌گرایانه دارد و سطح وسیعی از نرم‌افزار‌ها را پوشش می‌دهد و این امکان را به کاربر خواهد داد تا بتواند نرم‌افزارها و خدمات مورد نظرش را انتخاب کند. این امر تجربه‌ای بدون دردسر برای کاربر، در دستگاه‌های مختلف فراهم می‌کند. پلاسما موبایل استاندارد‌های متن باز را پیاده‌سازی می‌کند و قصد دارد با شفاف‌سازی فرایند‌ها با مشارکت بالایی از جامعه کاربری، آن را توسعه دهد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight">مانند اندروید، پلاسما موبایل قصد دارد رامی ارائه دهد که قابل فلش شدن روی دستگاه‌های اندرویدی باشد. حتی قابلیت بوت دوگانه با اندروید را داشته باشد و قادر به اجرا در دستگاه‌های ARM و دستگاه‌های مبتنی بر اینتل باشد. پلاسما موبایل نرم‌افزارها‌یی نظیر: KWin ،Wayland ،Voicecall ،Ofono ،Telepathy ،Pulseaudio و libhybris را که در نسخه دسکتاپ در مخازن لینوکس قرار دارند، به نسخه موبایلی خود اضافه کرد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight">تعدد زیاد برنامه‌ها</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight">گوشی‌های هوشمند قوی، نیاز به برنامه‌های توسعه محور دارند، توسعه‌دهندگان از طریق موبایل‌های KDE می‌خواهند مطمئن شوند که شما می‌توانید به مجموعه‌ای از برنامه‌های بومی پلاسما دسترسی پیدا کنید. مضاف بر اینکه دسترسی و نصب اپلیکیشن‌های اوبونتو فون، سیلفیش، نمو و اپلیکیشن‌های وب محور برای کاربران، در برنامه‌ گروه KDE قرار دارد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight">موضوع به اینجا ختم نمی‌شود؛ برای تجربه استفاده از گوشی‌های پلاسما فون به‌مانند یک PC، کاربر می‌تواند برنامه‌های مبتنی بر QT ،GTK و X11 را همانند آنچه در کامپیوتر و لپ‌تاپ روی توزیع‌های لینوکس نصب می‌کند، در چنین اسمارت فون‌ها‌یی نصب کند!</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight">سیستم‌ عامل پلاسما روی چه دستگاه‌هایی قابل نصب است</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight">در حال حاضر پلاسما موبایل از دستگاه‌هایی مانند Nexus 5، OnePlus One و دستگاه‌های مبتنی بر پردازنده‌های اینتل پشتیبانی می‌کند. برای جزییات بیشتر می‌توانید به سایت رسمی پلاسما موبایل مراجعه کنید.</font></div> text/html 2016-08-23T11:32:12+01:00 linuxhelp.mihanblog.com BASE لینوکس مینت 18: بررسی ویژگی ها و تغییرات جدید توزیع مینت http://linuxhelp.mihanblog.com/post/179 <h1 itemprop="headline" align="right"><font face="Mihan-Nassim"><a itemprop="url" href="http://www.zoomit.ir/2016/8/21/134854/linux-mint-18-feature-changes/"> </a></font></h1><div class="author-row clearfix" align="right"><div class="author-avatar"><font face="Mihan-Nassim"><a href="http://www.zoomit.ir/user/morteza-moniri/"> <br> </a></font></div><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject" align="right"><font face="Mihan-Nassim"><img class="img-responsive filterdark cover" alt="لینوکس مینت 18: بررسی ویژگی ها و تغییرات جدید توزیع مینت" src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/8/c6d0662d-349c-4a0d-8ddd-7440cb2139ce.jpg"></font></div><div class="social-item dir-ltr pad15A" align="right"><font face="Mihan-Nassim"><a data-original-title="هم‌رسانی در فیس‌بوک" class="social facebook" rel="nofollow" title="" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.zoomit.ir/2016/8/21/134854/linux-mint-18-feature-changes/&amp;t=%27%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA%2018:%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA%27"> </a></font> <font face="Mihan-Nassim"><a data-original-title="هم‌رسانی در توییتر" class="social twitter" rel="nofollow" title="" href="http://twitter.com/share?text=%27%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA%2018:%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA%27&amp;amp;url=http://www.zoomit.ir/2016/8/21/134854/linux-mint-18-feature-changes/"> </a></font> <font face="Mihan-Nassim"><a data-original-title="هم‌رسانی در گوگل پلاس" class="social google-plus" rel="nofollow" title="" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.zoomit.ir/2016/8/21/134854/linux-mint-18-feature-changes/"> </a></font> <font face="Mihan-Nassim"><a data-original-title="هم‌رسانی در لینکدین" class="social linkedin" rel="nofollow" title="" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;amp;url=http://www.zoomit.ir/2016/8/21/134854/linux-mint-18-feature-changes/&amp;amp;title=%27%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA%2018:%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA%27"> </a></font> <font face="Mihan-Nassim"><a data-original-title="هم‌رسانی در تلگرام" class="social telegram" rel="nofollow" title="" href="https://telegram.me/share/url?url=http://www.zoomit.ir/2016/8/21/134854/linux-mint-18-feature-changes/&amp;text=%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA%2018:%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA"> </a></font></div><div class="article-summery" align="right"><p><font face="Mihan-Nassim">اولین نسخه‌ی رسمی سیستم عامل لینوکس مینت 18 موسوم به Sarah حدود ۵۰ روز پیش منتشر شده و در ۳ ویرایش در اختیار همه‌ی کاربران توزیع‌های لینوکسی قرار گرفته است. هم‌اکنون این نسخه از مینت، مانند سایر سیستم عامل‌های رقیب دارای رابط کاربری مسطح است. همراه <a href="http://www.zoomit.ir" target="_blank">زومیت</a> باشید تا به ویژگی‌ها و تغییرات جدید نسخه‌ی 18 <a href="http://www.zoomit.ir/linux" target="_blank">لینوکس</a> مینت (Linux Mint) بپردازیم.</font></p></div><div class="afterintro" align="right"><div class="bannercontainer" data-bind="with: advertisementManagerViewModel"> <div data-bind="html: displayBody" class="banner"><div class="panel panel-default text-adv-box"> <div class="panel-heading"><font face="Mihan-Nassim">تبلیغات</font></div> <div class="panel-body"> <div class="text-adv-row row"><font face="Mihan-Nassim"><a class="col-xs-12 col-md-4" href="http://digikala.com/" target="_blank">فروشگاه اینترنتی دیجی کالا</a> <a class="col-xs-12 col-md-4" href="http://ciwiran.com/" target="_blank">نمایندگی های ایران CIW</a> <a href="http://Arjang.ac.ir" target="_blank">آموزشگاه بین المللی ارژنگ</a></font></div> </div> </div></div></div></div><div itemprop="articleBody" class="article-section" align="right"><p><font face="Mihan-Nassim">حدود ۵۰ روز پیش اولین نسخه‌ی رسمی سیستم عامل <a href="http://www.zoomit.ir/linux" target="_blank">لینوکس</a><span> </span>مینت 18 تحت عنوان سارا (Sarah) در ۳ ویرایش MATE ،Cinnamon و Xfce منتشر شده و در اختیار همه‌ی کاربران علاقه‌مند به توزیع‌های لینوکسی قرار گرفته است.</font></p><div class="larticle"><h3><font face="Mihan-Nassim">مقاله مرتبط:</font></h3><ul class="zebra"><li><font face="Mihan-Nassim"><a href="http://www.zoomit.ir/2015/7/25/22409/best-linux-desktop-mint-17-2/" target="_blank">مینت 17.2: بهترین توزیع دسکتاپ لینوکس</a></font></li></ul></div><p><font face="Mihan-Nassim">سیستم عامل لینوکس مینت هم مانند سایر سیستم عامل‌های رقیب از جمله <a href="http://www.zoomit.ir/android" target="_blank">اندروید</a> <a href="http://www.zoomit.ir/google" target="_blank">گوگل</a> و <a href="http://www.zoomit.ir/windows10" target="_blank">ویندوز 10</a> شرکت <a href="http://www.zoomit.ir/microsoft" target="_blank">مایکروسافت</a>، به خاطر محبوبیت بالا در بین کاربران از رابط کاربری مسطح استفاده کرده است. در این مقاله قصد داریم به ویژگی‌ها و تغییرات جدید نسخه‌ی 18 لینوکس مینت (Linux Mint) که یک سیستم عامل کاملا رایگان و منبع باز (open source) است بپردازیم.</font></p><h2><font face="Mihan-Nassim">۱- انتخاب دسکتاپ</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim">لینوکس مینت همانند <span>نسخه‌ی </span>اخیر سیستم عامل اوبونتو که برپایه‌ی آن است، به دلیل پشتیبانی ۵ ساله به وسیله‌ی توسعه دهندگان، گزینه‌ای عالی برای کسب و کار محسوب می‌شود. به علاوه، سیستم عامل لینوکس مینت امکان انتخاب محیط دسکتاپ را در اختیار کاربران علاقه‌مند گذاشته است. رابط کاربری Cinnamon 3.0 لینوکس مینت که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، به وسیله‌ی گروه مینت توسعه داده شده و دسکتاپ پیش‌فرض سیستم عامل یاد شده است.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/8/317c47f2-5827-45a7-9ef9-c6da3f1979cc.jpg" alt="لینوکس مینت 18"></font></p><p><font face="Mihan-Nassim">در این‌جا هم می‌توانید ویرایش MATE لینوکس مینت را مشاهده کنید. ویرایش MATE برپایه‌ی GNOME 2 توسعه داده شده است.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/8/e79b3577-9371-4ad7-b6e7-951c2a5ed4b9.jpg" alt="لینوکس مینت 18"></font></p><h2><font face="Mihan-Nassim">۲- مجموعه‌ای جدید از نرم‌افزارها: نمایش&nbsp;تصاویر</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim">لینوکس مینت ۱۸ مجموعه‌ی جدیدی از نرم‌افزارهای پیش‌فرض را تحت عنوان X Apps برای اجرا در محیط دسکتاپ GTK در اختیار کاربران گذشته است. هدف از مجموعه‌ی نرم‌افزاری X Apps، ارائه‌ی نرم‌افزارهای اصلی برای استفاده در محیط دسکتاپ لینوکس مینت است. در این‌جا می‌توانید Xviewer را که یک نرم‌افزار پیش‌فرض و بر پایه‌ی Eye of GNOME برای نمایش تصاویر است، مشاهده کنید.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/8/7bf2b025-acc0-4199-b48a-c1fa820d6ac9.jpg" alt="لینوکس مینت 18"></font></p><h2><font face="Mihan-Nassim">۳- مجموعه‌ای جدید از نرم‌افزارها: نمایش&nbsp;اسناد</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim">همچنین بخشی از مجموعه نرم‌افزارهای پیش‌فرض، ابزار Xviewer برای نمایش و مدیریت اسناد و فایل‌های PDF است. با این که مجموعه‌ی نرم‌افزاری X Apps دارای نرم‌افزارهای پیش‌فرض است اما هنوز هم نرم‌افزارهای جایگزین زیادی در منابع <span>نرم‌افزاری&nbsp;</span>مینت قابل دسترس است. بنابراین کاربران می‌توانند در کنار نرم‌افزارهای پیش‌فرض، اقدام به نصب نرم‌افزارهای دیگری هم کنند. این کاربران در نهایت می‌توانند درباره‌ی بهترین گزینه برای استفاده‌ی مداوم تصمیم بگیرند.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/8/2ffe747e-f32e-4e7b-bcb4-d42fa55dfcda.jpg" alt="لینوکس مینت 18"></font></p><h2><font face="Mihan-Nassim">۴- مجموعه‌ای جدید از نرم‌افزارها: نمایش ویدیوها</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim">نرم‌افزار Xplayer که برپایه‌ی Totem توسعه داده شده، در حال حاضر به عنوان نرم‌افزار پیش‌فرض پخش محتوای رسانه‌ای مانند موسیقی و فیلم کاربرد دارد. روی آوردن به استفاده از مجموعه‌ی نرم‌افزاری X Apps برای کاربران قدیمی بسیار آهسته خواهد بود. به عنوان مثال طبق اظهار تیم توسعه دهنده‌ی لینوکس مینت، نرم‌افزار Xplayer در حقیقت بسیار شبیه به پخش کننده‌ی فایل‌های رسانه‌ای Totem موجود در سیستم عامل لینوکس مینت 17 بوده و به نوعی نسخه‌ی جدیدتر آن محسوب می‌شود.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/8/a86860eb-fdd9-4997-92d8-8cc2a9042a45.jpg" alt="لینوکس مینت 18"></font></p><h2><font face="Mihan-Nassim">۵- مجموعه‌ای جدید از نرم‌افزارها: سازماندهی تصاویر</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim">سیستم عامل لینوکس مینت ۱۸ از نرم‌افزار Pix که برپایه‌ی gThumb طراحی شده، برای سازماندهی تصاویر استفاده می‌کند.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/8/c4774ff8-885f-4924-b3e6-81d8673b0202.jpg" alt="لینوکس مینت 18"></font></p><h2><font face="Mihan-Nassim">۶- ابزار مدیریت بروزرسانی بهبود یافته</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim">سیستم عامل لینوکس مینت رویکردی محافظه‌کارانه برای بروزرسانی نرم‌افزار اتخاذ کرده که شامل ابزار مدیریت بروزرسانی اختصاصی برای کمک به نگهداری ساده‌تر نرم‌افزارها و سیستم عامل است. ابزار مدیریت بروزرسانی در این نسخه، به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. به عنوان نمونه دو گزینه‌ی تنظیماتی جدید، امکان مشاهده و انتخاب بروزرسانی‌های هسته (kernel) را در اختیار کاربران گذاشته است.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/8/7dc99177-f172-4365-82ed-c5332396bf4a.jpg" alt="لینوکس مینت 18"></font></p><h2><font face="Mihan-Nassim">۷- سیاست بروزرسانی ساده و صریح</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim">با وجود این که نسخه‌های قبلی ابزار مدیریت بروزرسانی سیستم عامل لینوکس مینت قابل پیکربندی بود اما همیشه استفاده از آن حتی برای کاربران حرفه‌ای هم ساده و راحت نبود. در حال حاضر، صفحه‌ای جدید نحوه‌ی دریافت بروزرسانی را توضیح داده و امکان انتخاب سیاست بروزرسانی مورد نظر هر کاربر را با ۳ گزینه‌ی عدم آسیب‌رسانی به رایانه (Don’t break my computer)، بهینه‌سازی پایداری و امنیت (Optimize stability and security) و بروزرسانی دائمی همه‌ی موارد (Always update Everything) فراهم می‌کند.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/8/a56f743f-8a10-4702-b296-f01d1cd4c863.jpg" alt="لینوکس مینت 18"></font></p><h2><font face="Mihan-Nassim">۸- تم کاملا جدید Mint Y</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim">سال ۲۰۱۰ میلادی سیستم عامل لینوکس مینت ۱۰، همراه با تم فلزی جدیدی تحت عنوان Mint X معرفی شد. هم‌اکنون با هدف دنبال کردن روند قبلی، تم جدید لینوکس مینت ۱۸ تحت عنوان Mint Y معرفی شده که دارای طراحی مدرن، تمیز و حرفه‌ای است. در تصویر زیر نسخه‌ی روشن تم دسکتاپ MATE قابل مشاهده است.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/8/48dfbac5-7e43-4fe4-9474-5f0817187f8d.jpg" alt="لینوکس مینت 18"></font></p><h2><font face="Mihan-Nassim">۹- نسخه‌ی تیره‌ی تم Mint Y</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim">تم‌های جدید سری Mint Y دارای نسخه‌های روشن، تیره و مخلوطی از رابط کاربری ویرایش‌های MATE و Cinnamon سیستم عامل لینوکس مینت هستند. طبق اظهار گروه توسعه دهنده‌ی مینت، تا زمان کامل شدن و به بلوغ رسیدن تم Mint Y، تم Mint X هنوز به عنوان تم پیش‌فرض لینوکس مینت ۱۸ استفاده خواهد شد.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/8/f35b07b5-5769-4109-9c00-ed129448920d.jpg" alt="لینوکس مینت 18"></font></p><h2><font face="Mihan-Nassim">۱۰- تصاویر پس‌زمینه‌ی جدید و موارد دیگر</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim">علاوه‌بر موارد یاد شده، سیستم عامل لینوکس مینت ۱۸ دارای مجموعه تصاویر پس‌زمینه‌ی جدید، عملکردهای امنیتی نوین و نسخه‌ی ۴.۴ کرنل لینوکس است. توزیع لینوکسی مینت ۱۸ تا سال ۲۰۲۱ بروزرسانی‌های امنیتی را دریافت خواهد کرد. اگر مایل به نصب و بررسی یکی از ویرایش‌های سیستم عامل لینوکس مینت هستید، می‌توانید با مراجعه به <a href="https://www.linuxmint.com/download.php" target="_blank">بخش دانلود وب‌سایت لینوکس مینت</a> یکی از ویرایش‌ها را دریافت کنید.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/8/6106c51c-3bbd-43c3-81be-6e2b6f33d9ae.jpg" alt="لینوکس مینت 18"></font></p><p><font face="Mihan-Nassim">آیا از سیستم عامل Linux Mint استفاده می‌کنید؟ نظر شما دربار‌ه‌ی رابط کاربری و تغییرات این سیستم عامل چیست؟</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">منبع :‌pcworld<br></font></p></div> text/html 2016-08-23T11:24:39+01:00 linuxhelp.mihanblog.com BASE ۷ کاری که پس از نصب اوبونتو 16.04 می توانید انجام دهید http://linuxhelp.mihanblog.com/post/178 <div class="author-row clearfix" align="right"><div class="author-avatar"><font face="Mihan-Nassim"><a href="http://www.zoomit.ir/user/amin-feyzpour/"> <br> </a></font></div><div class="author-details"><div itemprop="author" itemscope="" itemtype="https://schema.org/Person" class="author-details-row1"><font face="Mihan-Nassim"><span itemprop="name" class="color-red"><a href="http://www.zoomit.ir/user/amin-feyzpour/"><br></a></span></font><div class="author-btn"> </div></div></div></div><div class="article-header item-list-text" align="right"><div class="article-header item-list-text"><div class="author-row clearfix"><div class="author-details"><div itemprop="author" itemscope="" itemtype="https://schema.org/Person" class="author-details-row1"><div class="author-btn"><div class="alert clearfix"><font face="Mihan-Nassim"><span></span></font></div></div></div><div class="author-details-row2"><font face="Mihan-Nassim"><span> </span></font></div></div></div></div></div><div itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject" align="right"><font face="Mihan-Nassim"><img class="img-responsive filterdark cover" alt="۷ کاری که پس از نصب اوبونتو 16.04 می توانید انجام دهید" src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/4/2b88ed14-262b-4c8f-92ae-7249b3dffa5a.jpg"></font></div><div class="social-item dir-ltr pad15A" align="right"><font face="Mihan-Nassim"><a data-original-title="هم‌رسانی در فیس‌بوک" class="social facebook" rel="nofollow" title="" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.zoomit.ir/2016/4/25/129785/top-things-to-do-after-installing-ubuntu-16-04/&amp;t=%27%DB%B7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%2016.04%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%27"> </a></font> <font face="Mihan-Nassim"><a data-original-title="هم‌رسانی در توییتر" class="social twitter" rel="nofollow" title="" href="http://twitter.com/share?text=%27%DB%B7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%2016.04%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%27&amp;amp;url=http://www.zoomit.ir/2016/4/25/129785/top-things-to-do-after-installing-ubuntu-16-04/"> </a></font> <font face="Mihan-Nassim"><a data-original-title="هم‌رسانی در گوگل پلاس" class="social google-plus" rel="nofollow" title="" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.zoomit.ir/2016/4/25/129785/top-things-to-do-after-installing-ubuntu-16-04/"> </a></font> <font face="Mihan-Nassim"><a data-original-title="هم‌رسانی در لینکدین" class="social linkedin" rel="nofollow" title="" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;amp;url=http://www.zoomit.ir/2016/4/25/129785/top-things-to-do-after-installing-ubuntu-16-04/&amp;amp;title=%27%DB%B7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%2016.04%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%27"> </a></font> <font face="Mihan-Nassim"><a data-original-title="هم‌رسانی در تلگرام" class="social telegram" rel="nofollow" title="" href="https://telegram.me/share/url?url=http://www.zoomit.ir/2016/4/25/129785/top-things-to-do-after-installing-ubuntu-16-04/&amp;text=%DB%B7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%2016.04%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF"> </a></font></div><div class="article-summery" align="right"><p><font face="Mihan-Nassim">چند روز پیش، کنونیکال آخرین نسخه‌ی پایدار از <a href="http://www.zoomit.ir/2016/4/23/129686/ubuntu-16-04-released/" target="_blank">سیستم‌عامل اوبونتو را با شماره 16.04 و&nbsp;پشتیبانی بلند مدت</a> رسما منتشر کرد. امروز می‌خواهیم ۷&nbsp;کاری که پس از نصب این سیستم‌عامل لازم است انجام دهیم را بررسی کنیم. با&nbsp;<a href="http://www.zoomit.ir/" target="_blank">زومیت</a> همراه باشید.</font></p></div><div class="afterintro" align="right"><div class="bannercontainer" data-bind="with: advertisementManagerViewModel"> <div data-bind="html: displayBody" class="banner"><div class="panel panel-default text-adv-box"> <div class="panel-heading"><font face="Mihan-Nassim">تبلیغات</font></div> <div class="panel-body"> <div class="text-adv-row row"><font face="Mihan-Nassim"><a class="col-xs-12 col-md-4" href="http://digikala.com/" target="_blank">فروشگاه اینترنتی دیجی کالا</a> <a class="col-xs-12 col-md-4" href="http://ciwiran.com/" target="_blank">نمایندگی های ایران CIW</a> <a href="http://Arjang.ac.ir" target="_blank">آموزشگاه بین المللی ارژنگ</a></font></div> </div> </div></div></div></div><div itemprop="articleBody" class="article-section" align="right"><p><font face="Mihan-Nassim">اوبونتو از جمله توزیع‌هایی از سیستم‌عامل گنو/لینوکس است که به صورت منظم و هر شش ماه منتشر می‌شود. اوبونتو هر دو سال توزیع پایداری از سیستم‌عامل خود را با پشتیبانی بلند مدت (LTS) معرفی می‌کند.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">پس از اینکه توزیع جدید سیستم‌عامل لینوکس اوبونتو را بر روی فلش منتقل&nbsp;و آن را نصب کردید، وقت آن رسیده تا کار‌های ابتدایی پس از راه‌اندازی سیستم را انجام دهید تا در آینده به مشکلی برنخورید.&nbsp;</font></p><h2><font face="Mihan-Nassim">۱.&nbsp;سیستم را بروز کنید</font></h2><p style="clear:both"><font face="Mihan-Nassim"><img style="float:left;margin:5px 10px 5px 10px" src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/4/3f019dcd-0542-4267-8e3b-c64ecccf9746.jpg" height="171" width="300"></font></p><p><font face="Mihan-Nassim">با اینکه به تازگی نسخه‌ی جدید سیستم‌عامل اوبونتو خود را نصب کرده‌اید، اما دائما بروزرسانی‌های جدید برای رفع باگ‌ها، مشکلات و البته اضافه شدن ویژگی‌های جدید در حال انتشار هستند.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">برای اینکه بروزرسانی‌های جدید برای سیستم‌عامل خود را چک کنید این موارد را انجام دهید:</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">۱. ابزار "Software Updater" را اجرا کنید.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">۲. دکمه Check for updates را کلیک کنید.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">۳. در صورت وجود، بروزرسانی‌ها را نصب کنید.</font></p><h2><font face="Mihan-Nassim">۲. درایور‌های گرافیکی را نصب کنید</font></h2><p style="clear:both"><font face="Mihan-Nassim"><img style="float:left;margin:5px 10px 5px 10px" src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/4/9cd245e1-be1d-4728-901d-f6c0e8a596e9.jpg" alt="ubuntu-drivers" height="300" width="300"></font></p><p><font face="Mihan-Nassim">اوبونتو بسیاری از کارت‌های گرافیکی انویدیا و اینتل را پشتیبانی می‌کند و گزینه‌هایی رایگان و منبع باز یا اختصاصی و منبع بسته را برای شما فراهم می‌کند.&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">برای اینکه بهترین عملکرد را از سیستم شخصی اوبونتوی خود داشته باشید، بهتر است تا آخرین نسخه از درایور‌های گرافیکی اختصاصی که برای سخت‌افزار شما وجود دارد را نصب کنید.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">در واقع درایو‌های گرافیکی جدید، تجربه‌ی کاری شما در محیط‌های دسکتاپ یونیتی را بسیار روان‌تر و زیبا‌تر می‌کند و اگر در نظر داشته باشید تا آخرین بازی‌های Steam روی اوبونتو را بازی کنید و از اپلیکیشن‌هایی با استفاده سنگین از درایو‌های گرافیکی استفاده کنید، باید آخرین درایور گرافیکی اختصاصی را برای سخت‌افزار خود نصب کنید.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">برای انجام این‌کار، موارد ذیل را انجام دهید:</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">۱. ابزار "Software &amp; Updates" را از دش اوبونتو جستجو و باز کنید.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">۲. بر روی تب "Additional Drivers" کلیک کنید.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">۳. مواردی که بر روی صفحه ظاهر می‌شوند را دنبال کنید و هر تغییری را نصب و اعمال کنید.</font></p><h2><font face="Mihan-Nassim">۳. کُدک‌های چندرسانه‌ای را نصب کنید</font></h2><p style="clear:both"><font face="Mihan-Nassim"><img style="float:left;margin:5px 10px 5px 10px" src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/4/b2adc821-0fd0-446e-aa33-09e9c2008195.jpg" alt="codec-ubuntu" height="200" width="350"></font></p><p><font face="Mihan-Nassim">موارد قانونی که وجود دارد، از اجرای پیش‌فرض و پس از نصب کد‌های رسانه‌ای مانند MP3 یا MP4 در اوبونتو جلوگیری می‌کنند؛&nbsp;اما شما می‌توانید در طول دوره‌ی نصب سیستم‌عامل لینوکس خود، تیک گزینه "Enable Restricted Formats" را بزنید تا سیستم‌عامل به صورت خودکار کُدک‌های چندرسانه‌ای را نصب کند.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">اگر در زمان نصب فراموش کردید این موارد را فعال&nbsp;کنید، می‌توانید با استفاده از نرم‌افزار‌های درون استور این کُدک‌ها را نصب کنید.</font></p><h2><font face="Mihan-Nassim">۴. یونیتی را شخصی‌سازی کنید</font></h2><p style="clear:both"><font face="Mihan-Nassim"><img style="float:left;margin:5px 10px 5px 10px" src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/4/0049e5ad-fd15-4511-8083-5979c4db0c0f.jpg" alt="unity-cusom" height="191" width="300"></font></p><p><font face="Mihan-Nassim">ابزار یونیتی توییک (Unity Tweak Tool) از جمله برنامه‌های ضروری است که امکان شخصی‌سازی کل رابط را به شما می‌دهد.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">اوبونتو ۱۶.۰۴ حالا در بخش شخصی‌سازی و تغییر بخش‌های مختلف امکانات بسیار زیادی را در اختیار شما می‌گذارد که می‌توانید برای مثال با ابزار Tweak Tool لانچر را جا به جا کنید، پوسته‌ی آیکن‌‌ها یا GTK را تعییر دهید و به صورت کلی حتی ظاهر پنجره‌ها را هم مدرن‌تر و زیباتر کنید.&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">برنامه&nbsp;Unity Tweak Tool را از مرکز نرم‌افزار‌های اوبونتو دریافت کنید و تغییرات مدنظر&nbsp;در فونت، ظاهر پنجره‌ها، لانچر، شکل پوسته‌ها و موارد دیگر را اعمال&nbsp;کنید.&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/4/229f1a68-5c47-4809-b810-4d81535519cd.jpg" alt="ubuntu-update" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"></font></p><h2><font face="Mihan-Nassim">۵. برنامه‌های دلخواه خود را&nbsp;دریافت و نصب کنید</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim">همه برنامه‌هایی که دوست دارید را شاید در مرکز نرم‌افزاری اوبونتو پیدا نکنید، اما بسیاری از برنامه‌های ضروری و لازم برای راضی و باقی ماندن در این سیستم‌عامل حضور دارند.</font></p><ul><li><font face="Mihan-Nassim"><strong>مرورگر</strong>: <a href="http://google.com/chrome" target="_blank">گوگل کروم</a> (Chrome) یا کرومیوم را امتحان کنید.</font></li><li><font face="Mihan-Nassim"><strong>کلاینت ایمیل</strong>: از <a href="https://nylas.com/n1" target="_blank">Nylas N1</a> استفاده کنید.</font></li><li><font face="Mihan-Nassim"><strong>فضای ذخیره سازی</strong>: از <a href="https://www.dropbox.com/install?os=lnx" target="_blank">دراپ باکس</a> (Dropbox) بهره بگیرید.</font></li><li><font face="Mihan-Nassim"><strong>استریم موزیک</strong>: <a href="http://spotify.com/" target="_blank">اسپاتیافی</a>(Spotify) اینجا هم حضور دارد.</font></li><li><font face="Mihan-Nassim"><strong>پیام رسان</strong>: <a href="http://www.viber.com/en/" target="_blank">وایبر</a>، <a href="https://telegram.org/" target="_blank">تلگرام</a>&nbsp;(Telegram) یا <a href="https://www.skype.com/en/" target="_blank">اسکایپ</a>&nbsp;(Skype) را استفاده کنید.</font></li><li><font face="Mihan-Nassim"><strong>ویرایش تصویر:</strong> از <a href="https://www.gimp.org/" target="_blank">گیمپ</a>&nbsp;(Gimp) استفاده کنید.</font></li><li><font face="Mihan-Nassim"><strong>پخش ویدیو</strong>: پخش‌کننده‌ی قدرتمند <a href="http://www.videolan.org/vlc/index.html" target="_blank">VLC</a>&nbsp;را نصب کنید.</font></li></ul><h2><font face="Mihan-Nassim">۶. Adobe Flash را فعال&nbsp;کنید</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim">برای برخی از وب‌سایت‌ها استفاده از فلش ضروری است و شرکت Adobe نیز به صورت رسمی از فلش در سیستم‌عامل لینوکس (از سال ۲۰۱۲) پشتیبانی می‌کند.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">بهترین راه برای استفاده از فلش در لینوکس، دانلود و استفاده از گوگل کروم است. مرورگر کروم به صورت پیش‌فرض با پلاگین‌های بروز فلش همراه می‌شود.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><h2><font face="Mihan-Nassim">۷. میزکار‌های دیگر را امتحان&nbsp;کنید</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim">خوشبختانه در گنو/لینوکس امکان نصب انواع میزکار‌ها را در اختیار دارید. برای مثال می‌توانید میزکار‌های با شکل کاری متفاوتی از یونیتی را بر روی اوبونتو نصب کنید.&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><strong>میزکار سینامون:</strong> برای نصب سینامون که یکی از بهترین نسخه‌های گنوم ۳ است می‌توانید از دستورات زیر استفاده کنید.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><code>sudo add-apt-repository ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-stable</code></font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><code>sudo apt-get update</code></font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><code>sudo apt-get install cinnamon</code></font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/4/63961509-50f6-4f0c-a163-3cedd7d03bb6.jpg" alt="cinamon" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"></font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><strong>میزکار گنوم کلاسیک:</strong> برای استفاده از حالت کلاسیک میزکار گنوم که مشابه رابط قدیمی گنوم ۲ است باید این دستور را اجرا کنید:</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><code>sudo apt-get install gnome-panel</code></font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/4/cb740963-2810-4a8b-a372-0d0f28b8dd28.jpg" alt="gnome-classic" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"></font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><strong>میزکار گنوم ۳:</strong>&nbsp;یونیتی یکی از پوسته‌هایی است که بر روی گنوم ساخته شده و در اوبونتو استفاده می‌شود. برای استفاده از رابط اصلی میزکار گنوم ۳ با نام «گنوم شل»، دستور زیر را اجرا کنید.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><code>sudo apt-get install gnome-shell</code></font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2016/4/c3e6d890-9198-4d1b-a6ef-8257baeefb4b.jpg" alt="gnome-3" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"></font></p><p><font face="Mihan-Nassim">برای استفاده از هرکدام از میزکار‌هایی که نصب کرده‌اید، در صفحه‌ی ورود به سیستم (Login) میزکار مورد نظر خود را انتخاب کنید و وارد سیستم شوید.</font></p></div> text/html 2016-08-23T11:16:49+01:00 linuxhelp.mihanblog.com BASE دانلود کنید: اوبونتو 16.04 منتشر شد http://linuxhelp.mihanblog.com/post/177 <font face="Mihan-Iransans"><br></font><br><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://linuxihaa.ir/assets/images/ubuntu-16.04-xenial-xerus.png" alt="ubuntu-16.04-xenial-xerus">پس از مدت‌ها انتظار سر‌انجام اوبونتو ۱۶.۰۴ با کد Xenial Xerus منتشر شد. این نسخه از اوبونتو دارای پشتیبانی پنج سال است. برای معرفی بیشتر این توزیع با لینوکسی‌ها همراه باشید.<br><br>ubuntu-16.04-xenial-xerus<br><br>اوبونتو 16.04 همانطور که گفته شد توسط کنونیکال و جامعه کاربری اوبونتو به مدت ۵ سال پشتیبانی خواهد شد. کنونیکال هر دوسال زوج میلادی نسخه‌هایی با پشتیبانی پنج سال را منتشر می‌کند.<br><br>در این نسخه از اوبونتو سعی شده است تا ثبات سیستم و هم‌چنین عملکرد آن بهبود یابد و پشتیبانی بهتری را برای Intel و AMD ارائه دهد.<br><br>تغییراتی که این نسخه داشته به شرح زیر می‌باشد:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهبود و پشتیبانی از پردازنده اینتل<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; پشتیبانی از فناوری سه بعدی در درایور مجازی<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; داریور جدید برای Corsair Vengeance K90<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; پشتیبانی از چیپ TMP 2.0<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; پشتیبانی از Journaled RAID 5<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; کرنل نسخه 4.4<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; پایتون نسخه 3.5 بصورت پیش فرض<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ورود snappy به اوبونتو 16.04<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; یونیتی نسخه 7.4<br><br>برنامه‌های پیش فرض بروز شده اند:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Firefox 45<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thunderbird 38<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chromium 48<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; LibreOffice 5.1<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nautilus (aka ‘Files’) 3.14.2<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Totem (aka ‘Videos’) 3.18<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rhythmbox 3.3<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; GNOME Terminal 3.18<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eye of GNOME 3.18<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Shotwell 0.22<br><br>بر خلاف انتظار ها در این نسخه یونیتی با نسخه 8.0 منتشر نشده است.<br><br>برای کار با اوبونتو 16.04 می‌توانید از لینک زیر دانلود و نصب نمایید:<br><br></font><p><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://releases.ubuntu.com/16.04/">دانلود اوبونتو 16.04</a></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p><font face="Mihan-Iransans">اگر از طرفداران اوبونتو با میزکار یونیتی نیستید می‌توانید از لینک‌های زیر اوبونتو را با میزکار دلخواهتان دانلود و نصب نمایید:</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/16.04/release/">دانلود زوبونتو 16.04 با میزکار Xfce</a></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-gnome/releases/16.04/release/">دانلود اوبونتو گنوم 16.04 با میزکار Gnome</a></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/16.04/release/">دانلود کوبونتو 16.04 با میزکارKDE</a></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-mate/releases/16.04/release/">دانلود اوبونتو مانه 16.04 با میزکارMate</a></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/16.04/release/">دانلود لوبونتو 16.04 با میزکار Lxde</a></font></p><font face="Mihan-Iransans"> منتظر بررسی کامل اوبونتو 16.04 باشید<br> </font> text/html 2016-08-16T08:14:21+01:00 linuxhelp.mihanblog.com BASE بهترین توزیعهای لینوکس به همراه لینک دانلود http://linuxhelp.mihanblog.com/post/176 <p class=" " dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><br></span></strong></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class=" " dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">توزیعهای لینوکس و به طور کلی ، لینوکس در ایران خیلی برای همگان شناخته شده نیست. در این مطلب که ترجمه ای از مطلبی در </span><a href="http://www.makeuseof.com/"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">این سایت</span></a><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> است و خودم هم چند توزیع دیگه به اون اضافه کردم سعی شده تا توزیعهای معروفتر و پر استفاده تر معرفی بشن. امید اینکه هموطنان عزیز با سیستم عامل متن باز و رایگان لینوکس بیشتر آشنا شوند و ساده تر بتونن توزیع مورد نظرشون را برای استفاده انتخاب کنند. البته برای کسایی که به تازگی با لینوکس آشنا میشوند توصیه میکنم از اوبونتو در کنار ویندوز استفاه کنند که نصبش به سادگی نصب یک برنامه کاربردی در ویندوز هست . بسیاری از دولتها و شرکتهای بزرگ برای کاهش هزینه ها و همینطور امنیت بالاتر و شفارشی سازی های دلخواه از لینوکس استفاده میکنن.</span></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class=" " dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">برای استفاده های عمومی</span></strong></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><div dir="ltr" align="center"> <table class=" " border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">اوبونتو</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s2.picofile.com/file/7643002147/ubuntu.jpg" height="147" width="264"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">اوبونتو یکی از مشهورترین و محبوبترین توزیعهای سالهای اخیر لینوکس از شرکت کانونیکال که هر شش ماه نسخه ی جدیدی بیرون میدهد و از محیط گنوم استفاده میکند. همچنین کوبونتو(که از محیط کا دی ای استفاده میکند) و زوبونتو و لوبونتو از دیگر افراد این خانواده اند. </span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Debian</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ubuntu.com/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">فدورا</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/7643009779/fedora.jpg" height="143" width="258"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">فدورا از شرکت ردهت که هر شش ماه نسخه ی جدیدی بیرون میدهد. ومعمولا زودتر از سایر توزیعها برنامه های جدید را ارایه میدهد. فدورا یک پروژه جهانی است و بطور کامل حتی در وبسایتش از زبان فارسی پشتیبانی میکند.</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Itself; Originated from: Red Hat</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.fedoraproject.org/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><strong><span style="font-size: 12pt;"> | </span></strong><a href="http://www.makeuseof.com/tag/linux-fedora-16-beta-distribution/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Full review</span></strong></a></font></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">اُپن زوزه</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/7643008709/opensuse.jpg" height="131" width="236"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">اپن زوزه ،ساده، پایدار و زیبا که از محیط کا دی ای استفاده میکند </span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Itself; Originated from: Slackware</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.opensuse.org/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><strong><span style="font-size: 12pt;"> | </span></strong><a href="http://www.makeuseof.com/tag/opensuse-11-2-a-polished-linux-system-perfect-for-new-users-and-pros-alike/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Full review</span></strong></a></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">دبیان</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/7643012575/debian.jpg" border="0" height="134" hspace="0" vspace="0" width="241"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دبیان یکی از پایدارترین و قدیمی ترین توزیعها که<span>&nbsp; </span>مبنای بسیاری از توزیعهای دیگر است.</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Itself</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.debian.org/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><strong><span style="font-size: 12pt;"> | </span></strong><a href="http://www.makeuseof.com/tags/debian/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Full review</span></strong></a></font></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">لینوکس مینت</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s1.picofile.com/file/7643009137/linux_mint.jpg" height="144" width="258"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">لینوکس مینت (نعنا) یکی از محبوبترین و دوست داشتنی ترین لینوکسهای سالهای اخیر بر اساس اوبونتو ساخته شده و از محیط کا دی ای استفاده میکند.</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Ubuntu, Debian</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.linuxmint.com/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><strong><span style="font-size: 12pt;"> | </span></strong><a href="http://www.makeuseof.com/tag/enjoy-linux-linux-mint-12/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Full review</span></strong></a></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">پی سی لینوکس</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/7643007311/pclinuxos.jpg" height="142" width="257"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">یکی دیگر از توزیعها که از تکنولوژی سایر توزیعها استفاده کرده است وبسیار کارپسند و نصاب ساده ای دارد. </span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Originated from: Mandrake Linux</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.pclinuxos.com/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a></font></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">پینگوی</span></strong></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><img src="http://s2.picofile.com/file/7643003652/pinguyos.jpg" height="138" width="248"></span></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">پینگوی سفارشی شده بر اساس اوبونتو</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Ubuntu</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://pinguyos.com/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><strong><span style="font-size: 12pt;"> | </span></strong><a href="http://www.makeuseof.com/tag/install-linux-easy-ubuntubased-pinguyos/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Full review</span></strong></a><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">اسلَک وِیر</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/7643005050/slackware.jpg" height="138" width="247"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">اسلک ویر یکی از قدیمیهای لینوکس امکانات بسیاری را در اختیار کاربران حرفه ای قرار میدهد و برای کاربران تازه کار توصیه نمیشود.</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Itself; Originiated from: Itself</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.slackware.com/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">جنتو</span></strong></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">امکان سفارشی سازی بسیار ولی همه نرم افزار ها باید برای نصب در سیستم کامپایل شود.برای کاربران تازه کار توصیه نمیشود</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Itself</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.gentoo.org/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;">Hybryde Evolution</span></strong></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">بر اساس اوبونتو که به کاربر اجازه سوییچ به محیط دیگر بدون ریست را میدهد.</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Ubuntu</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.hybryde.org/hybryde_evolution/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;">Mageia</span></strong></font></p><p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7643009030/mageia.jpg" height="117" width="210"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">ماژیا توزیع چند منظوره که قصد دارد تجربه یک دسکتاپ ساده را بسازد.</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Mandriva</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.mageia.org/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></td> </tr> </tbody></table> </div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class=" " dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">لینوکسهای کوچک شده</span></strong></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><div dir="ltr" align="center"> <table class=" " border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">آرچ</span></strong></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">کوچک شده و انعطاف پذیر مناسب برای برنامه نویسان علاقه مند به محیطهای متنی.بیشتر طرفدارانش از متعصبان محیط متنی لینوکس هستند و از محیطهای گرافیکی استقبال نمیکنند.</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Itself; Originated from: Itself</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.archlinux.org/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">پاپی</span></strong></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">توزیع بسیار کوچک<span>&nbsp; </span>شده که کمترین کدها را استفاده میکند برای سیستمهای ضعیف وقدیمی فکر کنم حجمش 150 مگابایت باشه. </span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Itself; Originated from: Itself; Compatible with: Slackware, Ubuntu, others with Woof tool</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://puppylinux.org/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><strong><span style="font-size: 12pt;"> | </span></strong><a href="http://www.makeuseof.com/tag/wanted-puppy-linux/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Full review</span></strong></a></font></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;">Bodhi Linux</span></strong></font></p><p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7643013759/bodhi_linux.jpg" height="120" width="215"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">بسیار سبک برای سیستمهایی که نمیتواند سایر دسکتاپها را اجرا کند.</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Ubuntu</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://bodhilinux.com/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><strong><span style="font-size: 12pt;"> | </span></strong><a href="http://www.makeuseof.com/tag/bodhi-linux-beautiful-works-computers-linux/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Full review</span></strong></a><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">دی اس ال</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/7643009565/dsl.jpg" height="126" width="194"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span> </span></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;">Tiny Core</span></strong></font></p><p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7643005913/tinycore.jpg" height="122" width="219"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">بسیار کوچک شده </span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://distro.ibiblio.org/tinycorelinux/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class=" " dir="rtl" style="margin-right: 343.2pt;" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">توزیع آلمانی 50 مگابایتی بانام دی اس ال لینوکس </span></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: knoppix</span></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://distro.ibiblio.org/damnsmall/release_candidate/dsl-4.11.rc1.iso"><span style="font-size: 12pt;">download</span></a></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">برای مصارف تجاری</span></strong> </font></div><div dir="ltr" align="center"> <table class=" " border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;">Red Hat Enterprise Linux</span></strong></font></p><p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7643004301/red_hat_enterprise_linux.jpg" height="124" width="223"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">از شرکت ردهت برای مصارف خانگی و بیشتربرای سرورها</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Fedora; Originated from: Itself</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.redhat.com/rhel/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;">SUSE Enterprise Linux</span></strong></font></p><p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7643005264/suse_enterprise.jpg" height="127" width="229"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">از شرکت زوزه دارای ابزارهای مفیدی برای مدیران سیستم</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: openSUSE</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.suse.com/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class=" " dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">برای اهداف خاص</span></strong></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><div dir="ltr" align="center"> <table class=" " border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">جولی لینوکس</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s1.picofile.com/file/7643012147/jolios.jpg" height="108" width="194"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">توزیع بسیار زیبا طراحی شده برای نت بوکها و شاید تبلتها که برنامه های سیستم عامل کروم گوگل را پشتیبانی میکند و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره.</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Ubuntu</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.jolicloud.com/jolios/download"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><strong><span style="font-size: 12pt;"> | </span></strong><a href="http://www.makeuseof.com/tag/jolicloud-operating-system-download-for-netbook/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Full review</span></strong></a></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;">ArtistX</span></strong></font></p><p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7643014622/artistx.jpg" height="110" width="198"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">برای مقاصد مولتی مدیا وکار با فیلم وتصویر وصدا</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Ubuntu</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.artistx.org/site3/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a></font></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;">GParted</span></strong></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">توزیع زنده،بدون نیاز به نصب، برای پارتیشن بندی هارد دیسکها با چند ابزار محدود</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Debian</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://gparted.sourceforge.net/livecd.php"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;">Parted Magic</span></strong></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">توزیع زنده،بدون نیاز به نصب، برای پارتیشن بندی هارد دیسکها با ابزار های زیاد</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">.</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://partedmagic.com/doku.php?id=start"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a></font></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;">&nbsp;</span></strong></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;">Backtrack Linux</span></strong></font></p><p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7643014294/backtrack_linux.jpg" height="116" width="208"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;" lang="FA">توزیع فانتزی برای تست شبکه ها و دارای ابزارهای بسیار برای این کار</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Ubuntu; Originated from: Whoppix</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.backtrack-linux.org/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></td> </tr> </tbody></table> </div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class=" " dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">برای کاربران ویندوز و مکینتاش</span></strong></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><div dir="ltr" align="center"> <table class=" " border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;">PearOS</span></strong></font></p><p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7643006769/pearos.jpg" height="145" width="260"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">بسیار زیبا و شبیه سیستم عامل اپل مکینتاش</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Ubuntu, Debian (soon)</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://pear-os-linux.fr/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;">ZorinOS</span></strong></font></p><p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7643001612/zorinos.jpg" height="142" width="256"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">بسیار شبیه ویندوز برای کاربران تازه کار</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Ubuntu</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://zorin-os.com/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><strong><span style="font-size: 12pt;"> | </span></strong><a href="http://www.makeuseof.com/tag/switching-windows-linux-easier-zorin-os/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Full review</span></strong></a></font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class=" " dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class=" " dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">سیستم عاملهای موبایل</span></strong></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><div dir="ltr" align="center"> <table class=" " border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">اوبونتو موبایل</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/7643003331/ubuntu_mobile.jpg" height="120" width="230"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">به تازگی از سوی شرکت کانونیکال برای موبایلهای هوشمند ساخته شده</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Ubuntu</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://ubuntu.com/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">آندروید</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/7643015692/android.jpg" height="125" width="189"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">از شرکت گوگل که نیاز به معرفی نداره</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: itself</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://android-x86.googlecode.com/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a></font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class=" " dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class=" " dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">سیستم عاملهای ایرانی</span></strong></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class=" " dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">البته به غیر از این سه تا لینوکسهای شبدیکس(دیسک زنده) ، زمین(سرور) ، کارآمد(دیسک زنده) وآریوس هم از توزیعهای ایرانی هستند که اطلاعات و تصویری از اونها نداشتم.</span></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><div dir="ltr" align="center"> <table class=" " border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">شریف</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s2.picofile.com/file/7643004836/sharif.jpg" height="141" width="201"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">محصول دانشگاه شریف که محیط کاربری دوزبانه فارسی و انگلیسی که<span>&nbsp; </span>برنامه های مختلف و مورد نیاز را به زبان فارسی <span>&nbsp;</span>دار</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">د</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Fedora</span></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="margin-right: 31.35pt;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">پارسیکس</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-right: 31.35pt;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/7643008381/parsix.jpg" height="141" width="226"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="margin-right: 31.35pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-right: 45.55pt; margin-left: 29.25pt;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دیسک زنده و قابل نصب برگرفته شده از </span><a href="http://www.kanotix.com/"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">کنوپیکس</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">میزکار کامل </span><a href="http://www.gnome.org/"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">گنوم</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">و کلیه بسته‌های نرم‌افزاری لازم برای یک توزیع مخصوص میزکار که بطور پیش‌گزیده از صفحه کلید فارسی پشتیبانی میکند همچنین حاوی واژه‌نامه آزاد</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">و قلم‌های رایگان فارسی می‌باشد</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;">.</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="margin-right: 29.25pt; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: knoppix</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="margin-right: 29.25pt; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.parsix.org/"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><strong></strong></font></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">قاصدک</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s2.picofile.com/file/7643010535/ghasedak.jpg" height="130" width="229"></span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="ltr"> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">مورد استفاده برای سازمان های دولتی و خصوصی ، مهندسان نرم افزار و شبکه ، مهندسان عمران و راه و ساختمان ، مدارس و موسسات آموزش عالی و مصارف شخصی و خانگی می باشد و از محیط کادی ای استفاده میکند</span><span dir="ltr"> .</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;">Based on: ?</span></strong></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></td> </tr> </tbody></table> </div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://iweb.dl.sourceforge.net/project/ghasedak/Ghasedak-1.0-desktop.iso"><strong><span style="font-size: 12pt;">download</span></strong></a></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">برای نت بوکها</span></strong> </font></div><table class=" " align="center" border="0" cellpadding="0"><tbody><tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">اوبونتو نت بوک</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s3.picofile.com/file/7644073866/ubuntu_netbook.jpg" height="140" width="239"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">در حال حاضر اوبونتو با محیط گنوم یکی از بهترین انتخاب‌های موجود است. براحتی نصب می‌شود، کار با آن آسان است و برای صفحات کوچک بسیار مناسب.</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Ubuntu</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ubuntu.com"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">کوبونتو نت بوک</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s1.picofile.com/file/7644073545/kubuntu_net.jpg" height="143" width="230"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;"><span>&nbsp;</span><span lang="FA">از نسخه ۱۰٫۴ یک دسکتاپ پلاسما در محیط کا دی ای مختص نت‌بوک‌ها و صفحات کوچک طراحی شد که استفاده از آن را برای نت بوک‌ها انعطاف پذیر می‌کند.</span></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: Ubuntu</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.kubuntu.com"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a></font></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA">جولی کلود</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><img src="http://s1.picofile.com/file/7644073117/jolios2.jpg" height="142" width="243"></span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">مناسب کار با سرویس‌های تحت و شبکه‌های اجتماعی است که صد‌ها اپلیکیشن رایگان آماده نصب را در اختیارتان می‌گذارد تا با یک کلیک آنها را نصب</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">کنید.</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">Based on: ubuntu</span></font></p> <p class=" " dir="ltr" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.jolicloud.com/jolios/download"><strong><span style="font-size: 12pt;">Download</span></strong></a></font></p> </td> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></td> </tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt 0.75pt 0.75pt 11.25pt;" valign="top"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></td> <td style="padding: 0.75pt;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></td></tr></tbody></table><font face="Mihan-Iransans"> </font>